Orphanet: GATA binding protein 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GATA2 - GATA binding protein 2

 • Synonim(y) : NFE1B
 • Poprzednie symbole i nazwy : GATA-binding protein 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q21.3
 • OMIM: 137295
 • HGNC: 4171
 • UniProtKB: P23769
 • Genatlas: GATA2
 • GenCC: GATA2
 • Ensembl: ENSG00000179348
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P23769
 • LOVD: GATA2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.