Orphanet: glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GRIN1 - glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 1

 • Synonim(y) : GluN1
 • Poprzednie symbole i nazwy : N-methyl-D-aspartate receptor subunit NR1, NMDAR1, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q34.3
 • OMIM: 138249
 • HGNC: 4584
 • UniProtKB: Q05586
 • Genatlas: GRIN1
 • Ensembl: ENSG00000176884
 • IUPHAR-DB: 455
 • Reactome: Q05586
 • LOVD: GRIN1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.