Orphanet: eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EIF4G1 - eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1

 • Synonim(y) : p220, PARK18
 • Poprzednie symbole i nazwy : EIF4F, EIF4G, eukaryotic translation initiation factor 4 gamma, 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q27.1
 • OMIM: 600495
 • HGNC: 3296
 • UniProtKB: Q04637
 • Genatlas: EIF4G1
 • Ensembl: ENSG00000114867
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q04637
 • LOVD: EIF4G1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.