Orphanet: ST3 beta galactoside alpha 2,3 sialyltransferase 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ST3GAL3 - ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 3

 • Synonim(y) : 'N-acetyllactosaminide alpha-2,3-sialyltransferase', ST3Gal III
 • Poprzednie symbole i nazwy : MRT12, SIAT6, mental retardation, non-syndromic, autosomal recessive, 12, sialyltransferase 6 (N-acetyllacosaminide alpha 2,3-sialyltransferase), sialyltransferase 6 (N-acetyllactosaminide alpha 2,3-sialyltransferase)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p34.1
 • OMIM: 606494
 • HGNC: 10866
 • UniProtKB: Q11203
 • Genatlas: ST3GAL3
 • GenCC: ST3GAL3
 • Ensembl: ENSG00000126091
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q11203
 • LOVD: ST3GAL3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.