Orphanet: cystatin A
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CSTA - cystatin A

 • Synonim(y) : stefin A
 • Poprzednie symbole i nazwy : STF1, STFA, cystatin A (stefin A)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 3q21.1
 • OMIM: 184600
 • HGNC: 2481
 • UniProtKB: P01040
 • Genatlas: CSTA
 • Ensembl: ENSG00000121552
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P01040
 • LOVD: CSTA

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.