Orphanet: thyroid hormone receptor alpha
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

THRA - thyroid hormone receptor alpha

 • Synonim(y) : AR7, EAR-7.1/EAR-7.2, ERBA, NR1A1, THRA3
 • Poprzednie symbole i nazwy : ERBA1, THRA1, THRA2, Thyroid hormone receptor, alpha (avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog), Thyroid hormone receptor, alpha (erythroblastic leukemia viral (v-erb-a) oncogene homolog, avian)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q21.1
 • OMIM: 190120
 • HGNC: 11796
 • UniProtKB: P10827
 • Genatlas: THRA
 • Ensembl: ENSG00000126351
 • IUPHAR-DB: 588
 • Reactome: P10827
 • LOVD: THRA

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.