Orphanet: TNF receptor associated factor 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TRAF3 - TNF receptor associated factor 3

 • Synonim(y) : CAP-1, CD40bp, CRAF1, LAP1, RNF118
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 14q32.32
 • OMIM: 601896
 • HGNC: 12033
 • UniProtKB: Q13114
 • Genatlas: TRAF3
 • Ensembl: ENSG00000131323
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q13114
 • LOVD: TRAF3

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.