Orphanet: transmembrane protein 138
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TMEM138 - transmembrane protein 138

 • Synonim(y) : HSPC196, JBTS16
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q12.2
 • OMIM: 614459
 • HGNC: 26944
 • UniProtKB: Q9NPI0
 • Genatlas: TMEM138
 • GenCC: TMEM138
 • Ensembl: ENSG00000149483
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: TMEM138

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.