Orphanet: cholinergic receptor muscarinic 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CHRM3 - cholinergic receptor muscarinic 3

 • Synonim(y) : Acetylcholine receptor, muscarinic 3
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q43
 • OMIM: 118494
 • HGNC: 1952
 • UniProtKB: P20309
 • Genatlas: CHRM3
 • Ensembl: ENSG00000133019
 • IUPHAR-DB: 15
 • Reactome: P20309
 • LOVD: CHRM3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.