Orphanet: phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class L
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PIGL - phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class L

 • Synonim(y) : N-acetylglucosaminylphosphatidylinositol deacetylase
 • Poprzednie symbole i nazwy : 'phosphatidylinositol glycan, class L', Phosphatidylinositol glycan, class L
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17p11.2
 • OMIM: 605947
 • HGNC: 8966
 • UniProtKB: Q9Y2B2
 • Genatlas: PIGL
 • GenCC: PIGL
 • Ensembl: ENSG00000108474
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9Y2B2
 • LOVD: PIGL

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.