Orphanet: GATA binding protein 5
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GATA5 - GATA binding protein 5

 • Synonim(y) : bB379O24.1, GATAS
 • Poprzednie symbole i nazwy : GATA-binding protein 5
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 20q13.33
 • OMIM: 611496
 • HGNC: 15802
 • UniProtKB: Q9BWX5
 • Genatlas: GATA5
 • Ensembl: ENSG00000130700
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9BWX5
 • LOVD: GATA5

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.