Orphanet: phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class O
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PIGO - phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class O

 • Synonim(y) : DKFZp434M222, FLJ00135
 • Poprzednie symbole i nazwy : Phosphatidylinositol glycan, class O
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9p13.3
 • OMIM: 614730
 • HGNC: 23215
 • UniProtKB: Q8TEQ8
 • Genatlas: PIGO
 • Ensembl: ENSG00000165282
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8TEQ8
 • LOVD: PIGO

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.