Orphanet: SMAD family member 6
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SMAD6 - SMAD family member 6

 • Synonim(y) : HsT17432
 • Poprzednie symbole i nazwy : MAD, mothers against decapentaplegic homolog 6 (Drosophila), MADH6, MADH7, SMAD, mothers against DPP homolog 6 (Drosophila)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q22.31
 • OMIM: 602931
 • HGNC: 6772
 • UniProtKB: O43541
 • Genatlas: SMAD6
 • Ensembl: ENSG00000137834
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43541
 • LOVD: SMAD6

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.