Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NMNAT1 - nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1

 • Synonim(y) : NMNAT, PNAT1
 • Poprzednie symbole i nazwy : LCA9, Leber congenital amaurosis 9, Leber's congenital amaurosis 9, Nicotinamide nucleotide adenylyltransferase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.22
 • OMIM: 608700
 • HGNC: 17877
 • UniProtKB: Q9HAN9
 • Genatlas: NMNAT1
 • Ensembl: ENSG00000173614
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9HAN9
 • LOVD: NMNAT1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.