Orphanet: SKI proto oncogene
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SKI - SKI proto-oncogene

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : v-ski avian sarcoma viral oncogene homolog
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.33-p36.32
 • OMIM: 164780
 • HGNC: 10896
 • UniProtKB: P12755
 • Genatlas: SKI
 • GenCC: SKI
 • Ensembl: ENSG00000157933
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P12755
 • LOVD: SKI

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.