Orphanet: centrosomal protein 164
x

Wyszukaj gen

*(*) pole obowiązkowe

CEP164 - centrosomal protein 164

 • Synonim(y) : KIAA1052, NPHP15
 • Poprzednie symbole i nazwy : centrosomal protein 164kDa
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q23.3
 • OMIM: 614848
 • HGNC: 29182
 • UniProtKB: Q9UPV0
 • Genatlas: CEP164
 • GenCC: CEP164
 • Ensembl: ENSG00000110274
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9UPV0
 • LOVD: CEP164

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.