Orphanet: phenylalanyl tRNA synthetase 2, mitochondrial
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

FARS2 - phenylalanyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial

 • Synonim(y) : dJ236A3.1, mtPheRS, Phenylalanine tRNA ligase 2, mitochondrial
 • Poprzednie symbole i nazwy : FARS1, Phenylalanine-tRNA synthetase 1 (mitochondrial)
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6p25.1
 • OMIM: 611592
 • HGNC: 21062
 • UniProtKB: O95363
 • Genatlas: FARS2
 • Ensembl: ENSG00000145982
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95363
 • LOVD: FARS2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.