Orphanet: peroxisomal biogenesis factor 11 beta
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PEX11B - peroxisomal biogenesis factor 11 beta

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : Peroxisomal biogenesis factor 11B
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1q21.1
 • OMIM: 603867
 • HGNC: 8853
 • UniProtKB: O96011
 • Genatlas: PEX11B
 • Ensembl: ENSG00000131779
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O96011
 • LOVD: PEX11B

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.