Orphanet: LIM homeobox 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LHX1 - LIM homeobox 1

 • Synonim(y) : LIM1, LIM-1
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q12
 • OMIM: 601999
 • HGNC: 6593
 • UniProtKB: P48742
 • Genatlas: LHX1
 • GenCC: LHX1
 • Ensembl: ENSG00000273706
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: LHX1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.