Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

HOXC13 - homeobox C13

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : HOX3, HOX3G, Homeo box C13
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q13.13
 • OMIM: 142976
 • HGNC: 5125
 • UniProtKB: P31276
 • Genatlas: HOXC13
 • Ensembl: ENSG00000123364
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P31276
 • LOVD: HOXC13

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.