Orphanet: ribitol xylosyltransferase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

RXYLT1 - ribitol xylosyltransferase 1

 • Synonim(y) : HP10481
 • Poprzednie symbole i nazwy : TMEM5, transmembrane protein 5
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q14.2
 • OMIM: 605862
 • HGNC: 13530
 • UniProtKB: Q9Y2B1
 • Genatlas: TMEM5
 • Ensembl: ENSG00000118600
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9Y2B1
 • LOVD: RXYLT1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.