Orphanet: methionyl tRNA synthetase 2, mitochondrial
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MARS2 - methionyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial

 • Synonim(y) : Methionine tRNA ligase 2, mitochondrial, mtMetRS, SPAX3
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q33.1
 • OMIM: 609728
 • HGNC: 25133
 • UniProtKB: Q96GW9
 • Genatlas: MARS2
 • Ensembl: ENSG00000247626
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q96GW9
 • LOVD: MARS2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.