Orphanet: transmembrane protein 231
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TMEM231 - transmembrane protein 231

 • Synonim(y) : ALYE870, FLJ22167, JBTS20, MKS11, PRO1886
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16q23.1
 • OMIM: 614949
 • HGNC: 37234
 • UniProtKB: Q9H6L2
 • Genatlas: TMEM231
 • GenCC: TMEM231
 • Ensembl: ENSG00000205084
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: TMEM231

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.