Orphanet: patatin like phospholipase domain containing 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PNPLA1 - patatin like phospholipase domain containing 1

 • Synonim(y) : dJ50J22.1, FLJ38755
 • Poprzednie symbole i nazwy : patatin-like phospholipase domain containing 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 6p21.31
 • OMIM: 612121
 • HGNC: 21246
 • UniProtKB: Q8N8W4
 • Genatlas: PNPLA1
 • GenCC: PNPLA1
 • Ensembl: ENSG00000180316
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: PNPLA1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.