Orphanet: endothelin converting enzyme like 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ECEL1 - endothelin converting enzyme like 1

 • Synonim(y) : Damage induced neuronal endopeptidase, DINE, XCE
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q37.1
 • OMIM: 605896
 • HGNC: 3147
 • UniProtKB: O95672
 • Genatlas: ECEL1
 • Ensembl: ENSG00000171551
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: ECEL1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.