Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TLX3 - T cell leukemia homeobox 3

 • Synonim(y) : RNX
 • Poprzednie symbole i nazwy : HOX11L2, T-cell leukemia homeobox 3, T-cell leukemia, homeobox 3, homeo box 11-like 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 5q35.1
 • OMIM: 604640
 • HGNC: 13532
 • UniProtKB: O43711
 • Genatlas: TLX3
 • Ensembl: ENSG00000164438
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43711
 • LOVD: TLX3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.