Orphanet: ubiquitin protein ligase E3B
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

UBE3B - ubiquitin protein ligase E3B

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q24.11
 • OMIM: 608047
 • HGNC: 13478
 • UniProtKB: Q7Z3V4
 • Genatlas: UBE3B
 • Ensembl: ENSG00000151148
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q7Z3V4
 • LOVD: UBE3B

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.