Orphanet: T box transcription factor 6
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TBX6 - T-box transcription factor 6

 • Synonim(y) :
 • Poprzednie symbole i nazwy : T-box 6
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16p11.2
 • OMIM: 602427
 • HGNC: 11605
 • UniProtKB: O95947
 • Genatlas: TBX6
 • GenCC: TBX6
 • Ensembl: ENSG00000149922
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O95947
 • LOVD: TBX6

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.