Orphanet: TNF superfamily member 12
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

TNFSF12 - TNF superfamily member 12

 • Synonim(y) : APO3L, DR3LG, TWEAK
 • Poprzednie symbole i nazwy : tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 12
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17p13.1
 • OMIM: 602695
 • HGNC: 11927
 • UniProtKB: O43508
 • Genatlas: TNFSF12
 • Ensembl: ENSG00000239697
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: O43508
 • LOVD: TNFSF12

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.