Orphanet: O 6 methylguanine DNA methyltransferase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MGMT - O-6-methylguanine-DNA methyltransferase

 • Synonim(y) : methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q26.3
 • OMIM: 156569
 • HGNC: 7059
 • UniProtKB: P16455
 • Genatlas: MGMT
 • Ensembl: ENSG00000170430
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P16455
 • LOVD: MGMT

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.