Orphanet: protein O mannose kinase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

POMK - protein O-mannose kinase

 • Synonim(y) : FLJ23356, SGK196
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8p11.21
 • OMIM: 615247
 • HGNC: 26267
 • UniProtKB: Q9H5K3
 • Genatlas: -
 • Ensembl: ENSG00000185900
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9H5K3
 • LOVD: POMK

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.