Orphanet: chromodomain helicase DNA binding protein 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CHD2 - chromodomain helicase DNA binding protein 2

 • Synonim(y) : DKFZp547I1315, DKFZp686E01200, DKFZp781D1727, FLJ38614
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q26.1
 • OMIM: 602119
 • HGNC: 1917
 • UniProtKB: O14647
 • Genatlas: CHD2
 • GenCC: CHD2
 • Ensembl: ENSG00000173575
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: CHD2

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.