Orphanet: neurotrophic receptor tyrosine kinase 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

NTRK2 - neurotrophic receptor tyrosine kinase 2

 • Synonim(y) : BDNF/NT-3 growth factors receptor, TRKB
 • Poprzednie symbole i nazwy : neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 9q21.33
 • OMIM: 600456
 • HGNC: 8032
 • UniProtKB: Q16620
 • Genatlas: NTRK2
 • Ensembl: ENSG00000148053
 • IUPHAR-DB: 1818
 • Reactome: Q16620
 • LOVD: NTRK2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.