Orphanet: protein kinase cGMP dependent 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PRKG1 - protein kinase cGMP-dependent 1

 • Synonim(y) : PGK, PKG, PKG1
 • Poprzednie symbole i nazwy : PRKG1B, PRKGR1B, protein kinase, cGMP-dependent, type I
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q11.23-q21.1
 • OMIM: 176894
 • HGNC: 9414
 • UniProtKB: Q13976
 • Genatlas: PRKG1
 • Ensembl: ENSG00000185532
 • IUPHAR-DB: 1492
 • Reactome: Q13976
 • LOVD: PRKG1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.