Orphanet: aspartyl tRNA synthetase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

DARS - aspartyl-tRNA synthetase

 • Synonim(y) : aspartate tRNA ligase 1, cytoplasmic
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q21.3
 • OMIM: 603084
 • HGNC: 2678
 • UniProtKB: P14868
 • Genatlas: DARS
 • Ensembl: ENSG00000115866
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P14868
 • LOVD: DARS

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.