Orphanet: glutamate ionotropic receptor delta type subunit 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GRID2 - glutamate ionotropic receptor delta type subunit 2

 • Synonim(y) : GluD2, GluR-delta-2
 • Poprzednie symbole i nazwy : glutamate receptor, ionotropic, delta 2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 4q22.1-q22.2
 • OMIM: 602368
 • HGNC: 4576
 • UniProtKB: O43424
 • Genatlas: GRID2
 • Ensembl: ENSG00000152208
 • IUPHAR-DB: 449
 • Reactome: -
 • LOVD: GRID2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.