Orphanet: leucine zipper like transcription regulator 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LZTR1 - leucine zipper like transcription regulator 1

 • Synonim(y) : BTBD29, LZTR-1
 • Poprzednie symbole i nazwy : Leucine-zipper-like transcriptional regulator 1
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 22q11.21
 • OMIM: 600574
 • HGNC: 6742
 • UniProtKB: Q8N653
 • Genatlas: LZTR1
 • Ensembl: ENSG00000099949
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: LZTR1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.