Orphanet: eukaryotic translation elongation factor 2
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EEF2 - eukaryotic translation elongation factor 2

 • Synonim(y) : EEF-2, Polypeptidyl-tRNA translocase
 • Poprzednie symbole i nazwy : EF2
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 19p13.3
 • OMIM: 130610
 • HGNC: 3214
 • UniProtKB: P13639
 • Genatlas: EEF2
 • Ensembl: ENSG00000167658
 • IUPHAR-DB: 2756
 • Reactome: P13639
 • LOVD: EEF2

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.