Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SERPINB7 - serpin family B member 7

 • Synonim(y) : MEGSIN
 • Poprzednie symbole i nazwy : serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 7, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 7
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 18q21.33
 • OMIM: 603357
 • HGNC: 13902
 • UniProtKB: O75635
 • Genatlas: SERPINB7
 • Ensembl: ENSG00000166396
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: SERPINB7

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.