Orphanet: methionyl tRNA synthetase
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

MARS - methionyl-tRNA synthetase

 • Synonim(y) : CMT2U, methionine tRNA ligase 1, cytoplasmic, MetRS, SPG70
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 12q13.3
 • OMIM: 156560
 • HGNC: 6898
 • UniProtKB: P56192
 • Genatlas: MARS
 • Ensembl: ENSG00000166986
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: P56192
 • LOVD: MARS

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.