Orphanet: centrosome and spindle pole associated protein 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

CSPP1 - centrosome and spindle pole associated protein 1

 • Synonim(y) : CSPP, CSPP-L, FLJ22490, JBTS21
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8q13.1-q13.2
 • OMIM: 611654
 • HGNC: 26193
 • UniProtKB: Q1MSJ5
 • Genatlas: CSPP1
 • GenCC: CSPP1
 • Ensembl: ENSG00000104218
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: CSPP1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.