Orphanet: Geny
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

GRHL3 - grainyhead like transcription factor 3

 • Synonim(y) : SOM
 • Poprzednie symbole i nazwy : TFCP2L4, grainyhead-like 3 (Drosophila), transcription factor CP2-like 4
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 1p36.11
 • OMIM: 608317
 • HGNC: 25839
 • UniProtKB: Q8TE85
 • Genatlas: GRHL3
 • Ensembl: ENSG00000158055
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q8TE85
 • LOVD: GRHL3

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.