Orphanet: eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

EIF2AK4 - eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4

 • Synonim(y) : GCN2, KIAA1338
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 15q15.1
 • OMIM: 609280
 • HGNC: 19687
 • UniProtKB: Q9P2K8
 • Genatlas: EIF2AK4
 • Ensembl: ENSG00000128829
 • IUPHAR-DB: 2018
 • Reactome: -
 • LOVD: EIF2AK4

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.