Orphanet: sideroflexin 4
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

SFXN4 - sideroflexin 4

 • Synonim(y) : SLC56A4
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 10q26.11
 • OMIM: 615564
 • HGNC: 16088
 • UniProtKB: Q6P4A7
 • Genatlas: SFXN4
 • Ensembl: ENSG00000183605
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: SFXN4

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.