Orphanet: atlastin GTPase 3
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

ATL3 - atlastin GTPase 3

 • Synonim(y) : DKFZP564J0863
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q13.1
 • OMIM: 609369
 • HGNC: 24526
 • UniProtKB: Q6DD88
 • Genatlas: ATL3  Q6DD88
 • Ensembl: ENSG00000184743
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: ATL3

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.