Orphanet: lipoyltransferase 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

LIPT1 - lipoyltransferase 1

 • Synonim(y) : MGC12290, MGC13378
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 2q11.2
 • OMIM: 610284
 • HGNC: 29569
 • UniProtKB: Q9Y234
 • Genatlas: LIPT1
 • Ensembl: ENSG00000144182
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9Y234
 • LOVD: LIPT1

Lista chorób

 Oceniony

Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.