Orphanet: STIP1 homology and U box containing protein 1
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

STUB1 - STIP1 homology and U-box containing protein 1

 • Synonim(y) : CHIP, HSPABP2, NY-CO-7, SDCCAG7, UBOX1
 • Poprzednie symbole i nazwy : STIP1 homology and U-box containing protein 1, E3 ubiquitin protein ligase
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 16p13.3
 • OMIM: 607207
 • HGNC: 11427
 • UniProtKB: Q9UNE7
 • Genatlas: STUB1
 • Ensembl: ENSG00000103266
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q9UNE7
 • LOVD: STUB1

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Źródła dla pacjenta dla tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.