Orphanet: chromosome 11 open reading frame 95
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

C11ORF95 - chromosome 11 open reading frame 95

 • Synonim(y) : MGC3032
 • Poprzednie symbole i nazwy : _
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 11q13.1
 • OMIM: 615699
 • HGNC: 28449
 • UniProtKB: C9JLR9
 • Genatlas: C11orf95
 • Ensembl: ENSG00000188070
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: -
 • LOVD: C11ORF95

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.