Orphanet: phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class W
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

PIGW - phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class W

 • Synonim(y) : FLJ37433, Gwt1
 • Poprzednie symbole i nazwy : phosphatidylinositol glycan, class W
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 17q12
 • OMIM: 610275
 • HGNC: 23213
 • UniProtKB: Q7Z7B1
 • Genatlas: PIGW
 • Ensembl: ENSG00000277161
 • IUPHAR-DB: -
 • Reactome: Q7Z7B1
 • LOVD: PIGW

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.