Orphanet: inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit beta
x

Wyszukaj gen

* (*) pole obowiązkowe

IKBKB - inhibitor of nuclear factor kappa B kinase subunit beta

 • Synonim(y) : IKK2, IKKB, IKK-beta, NFKBIKB
 • Poprzednie symbole i nazwy : inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta
 • Typ : Gen z produktem białkowym
 • Lokalizacja chromosomowa : 8p11.21
 • OMIM: 603258
 • HGNC: 5960
 • UniProtKB: O14920
 • Genatlas: IKBKB
 • Ensembl: ENSG00000104365
 • IUPHAR-DB: 2039
 • Reactome: O14920
 • LOVD: IKBKB

Lista chorób

 Oceniony

Gene included in a panel of genes performed as part of a diagnostic test


Dodatkowe informacje

Działalność lecznicza dotycząca tego genu

Działalność badawcza dotycząca tego genu

Specjalistyczne usługi socjalne

Dokumenty zawarte w niniejszej witrynie internetowej są przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych. Materiał nie jest w żaden sposób przeznaczony do wymiany profesjonalnej opieki medycznej przez wykwalifikowanego specjalistę i nie powinien być używany jako podstawa do diagnozowania lub leczenia.

Orphanet stanowi część Gene Curation Coalition, międzynarodowej grupy roboczej, której zadaniem jest ujednolicenie źródeł informacji na temat genów.